התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ה -

פסוק ב

שיתוף
בלשאצר אמר בטעים חמרא, להייתיה למאני דהבא וכספא, די הנפיק נבוכדנאצר אבוהי, מן-היכלא די בירושלם; וישתון בהון, מלכא ורברבנוהי, שיגלתיה, ולחינתיה.