התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ה -

פסוק יב

שיתוף
כל-קוביל די רוח יתירה ומנדע ושוכלתנו מפשר חלמין ואחווית אחידן ומשרי קטרין, השתכחת ביה בדנייאל, די-מלכא שם-שמיה, בלטשאצר; כען דנייאל יתקרי, ופשרה יהחווי.