התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ה -

פסוק טז

שיתוף
ואנה שמעית עלך, די-תיכול פשרין למפשר וקטרין למשרי; כען הן תיכול כתבא למקרי, ופשריה להודעותני--ארגוונא תלבש והמניכא די-דהבא על-צווארך, ותלתא במלכותא תשלט.