התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ה -

פסוק יט

שיתוף
ומן-רבותא, די יהב-ליה--כול עממיא אומיא ולישניא, הוו זייעין ודחלין מן-קודמוהי; די-הוה צבי הוה קטיל, ודי-הוה צבי הוה מחי, ודי-הוה צבי הוה מרים, ודי-הוה צבי הוה משפיל.