התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ה -

פסוק כה

שיתוף
ודנה כתבא, די רשים:  מני מני, תקיל ופרסין. 

אלו מילות הכתובת- מנא מנא, תקל ופרסין. ה' מנה את מלכות בלשאצר- ספר את משך שנות מלכותו והם הגיעו לסיומם לאחר שבלשאצר נשקל (תקל)במאזניים ויצא חסר- חייב. ולכן המלכות תיפרס ותיחתך מבלשאצר מלך בבל ותועבר לעם המדי ואחכ הפרסי.