התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ה -

פסוק כח

שיתוף
פריס--פריסת, מלכותך, ויהיבת, למדיי ופרס.