התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ו -

פסוק א

שיתוף
ודריווש, מדאה, קביל, מלכותא--כבר שנין, שיתין ותרתין. 

זה שמי הראשון בפרסית- כיום דניאל