התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ו -

פסוק ה

שיתוף
אדיין סרכיא ואחשדרפניא, הוו בעיין עילה להשכחה לדנייאל--מצד מלכותא; וכל-עילה ושחיתה לא-יכלין להשכחה, כל-קוביל די-מהימן הוא, וכל-שלו ושחיתה, לא השתכחת עלוהי.