התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ו -

פסוק יח

שיתוף
והיתיית אבן חדה, ושומת על-פום גובא; וחתמה מלכא בעזקתיה, ובעזקת רברבנוהי, די לא-תשני צבו, בדנייאל.