התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ו -

פסוק כה

שיתוף
ואמר מלכא, והייתיו גובריא איליך די-אכלו קרצוהי די דנייאל, ולגוב אריוותא רמו, אינון בניהון ונשיהון; ולא-מטו לארעית גובא, עד די-שליטו בהון אריוותא, וכל-גרמיהון, הדיקו.