התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ו -

פסוק כז

שיתוף
מן-קודמיי, שים טעים--די בכל-שולטן מלכותי להוון זייעין ודחלין, מן-קודם אלהיה די-דנייאל:  די-הוא אלהא חיא, וקיים לעלמין, ומלכותיה די-לא תתחבל, ושולטניה עד-סופא.