התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ז -

פסוק ח

שיתוף
משתכל הווית בקרניא, ואלו קרן אוחרי זעירה סלקת ביניהן, ותלת מן-קרניא קדמייתא, אתעקרה מן-קודמה; ואלו עיינין כעייני אנשא, בקרנא-דא, ופום, ממליל רברבן.