התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ז -

פסוק יא

שיתוף
חזי הווית--באדיין מן-קל מיליא רברבתא, די קרנא ממללה; חזי הווית עד די קטילת חיוותא, והובד גשמה, ויהיבת, ליקידת אשא. 

מחווה למאיר אריאל ושירו היפיפיה חיית הברזל
שיר שתוהה על המוסר שבקדמה... ותודה לרועי שהכיר לי את האתר