התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ז -

פסוק יט

שיתוף
אדיין, צבית ליצבא על-חיוותא רביעייתא, די-הות שניה, מן-כולהן:  דחילה יתירה, שינה די-פרזל וטפרה די-נחש, אכלה מדקה, ושארא ברגלה רפסה.