התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ח -

פסוק טו

שיתוף
ויהי, בראותי אני דנייאל--את-החזון; ואבקשה בינה, והנה עומד לנגדי כמראה-גבר. 

דניאל, פותר חלומות בחסד עליון, מבקש להבין את אשר לפניו, להגיע לעומקם של דברים, בלי ליפול להשערות, נביא שעומד בנסיונות ואל נשברה רוחו בגלות הקשה, נתן מרוחניותו למלכים וזכה הלערכה בזכות הרוח ולא הכוח.