התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק ט -

פסוק ז

שיתוף
לך אדוניי הצדקה, ולנו בושת הפנים כיום הזה; לאיש יהודה, וליושבי ירושלים, ולכל-ישראל הקרובים והרחוקים בכל-הארצות אשר הדחתם שם, במעלם אשר מעלו-בך.