התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק י -

פסוק ב

שיתוף
בימים, ההם--אני דנייאל הייתי מתאבל, שלושה שבועים ימים. 

מתחבר למות אבי