התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק י -

פסוק ח

שיתוף
ואני, נשארתי לבדי, ואראה את-המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר-בי כוח; והודי, נהפך עליי למשחית, ולא עצרתי, כוח. 

על מנת להגיע להארה צריך להתנקות מהכל, מה שאנחנו חושבים שאצלנו הוא יתרון הוא חיסרון.