התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק י -

פסוק יב

שיתוף
ויאמר אליי, אל-תירא דנייאל--כי מן-היום הראשון אשר נתת את-ליבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך; ואני-באתי, בדבריך.