התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק י -

פסוק טז

שיתוף
והנה, כדמות בני אדם, נוגע, על-שפתיי; ואפתח-פי, ואדברה ואומרה אל-העומד לנגדי, אדוני במראה נהפכו ציריי עליי, ולא עצרתי כוח. 

אנה ה' הושיענה אנה ה' הצליחנה.