התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק י -

פסוק ז

שיתוף
וראיתי אני דנייאל לבדי, את-המראה, והאנשים אשר היו עימי, לא ראו את-המראה; אבל, חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו, בהיחבא. 

שאת המראות לפעמים צריך לראות לבד- כשחבריך מפחדים לראות ובורחים, אתה צריך להתעלות ולראות לבדך. דניאל הוא לא שליח כי אם זוכה לחזיונות- דרך המראות הוא מוביל אנשים, לא דרך הדיבור.