התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יא -

פסוק לו

שיתוף
ועשה כרצונו המלך, ויתרומם ויתגדל על-כל-אל, ועל אל אלים, ידבר נפלאות; והצליח עד-כלה זעם, כי נחרצה נעשתה.