התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק א

שיתוף
ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על-בני עמך, והייתה עת צרה, אשר לא-נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא; ובעת ההיא יימלט עמך, כל-הנמצא כתוב בספר. 

תפקידו של המלאך מיכאל הוא להגן על העם באחרית הימים