התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק ב

שיתוף
ורבים, מישני אדמת-עפר יקיצו; אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדראון עולם. 

בקרוב אמן!