התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק ג

שיתוף
והמשכילים--יזהירו, כזוהר הרקיע; ומצדיקי, הרבים, ככוכבים, לעולם ועד. 

כזוהר הרקיע כן יזהרו חייה של זוהר אילה סגל