התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק ד

שיתוף
ואתה דנייאל, סתום הדברים וחתום הספר--עד-עת קץ; ישוטטו רבים, ותרבה הדעת. 

ואתה דנייאל, סתום הדברים וחתום הספר--עד-עת קץ; ישוטטו רבים, ותרבה הדעת.