התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק ה

שיתוף
וראיתי אני דנייאל, והנה שניים אחרים עומדים:  אחד הנה לשפת היאור, ואחד הנה לשפת היאור.