התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק ו

שיתוף
ויאמר, לאיש לבוש הבדים, אשר ממעל, למימי היאור:  עד-מתיי, קץ הפלאות.