התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק ז

שיתוף
ואשמע את-האיש לבוש הבדים, אשר ממעל למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל-השמיים, ויישבע בחי העולם:  כי למועד מועדים וחצי, וככלות נפץ יד-עם-קודש--תכלינה כל-אלה.