התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק ח

שיתוף
ואני שמעתי, ולא אבין; ואומרה--אדוני, מה אחרית אלה. 

בורות אינה תרוץ.