התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק ט

שיתוף
ויאמר, לך דנייאל:  כי-סתומים וחתומים הדברים, עד-עת קץ.