התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק יא

שיתוף
ומעת הוסר התמיד, ולתת שיקוץ שומם--ימים, אלף מאתיים ותשעים.