התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דניאל - פרק יב -

פסוק יג

שיתוף
ואתה, לך לקץ; ותנוח ותעמוד לגורלך, לקץ הימין. 

פסוק שאומר שהחידה נשארת , הדברים סתומים וחתומים ופלאיים, לכן צריך עכשיו לשחרר ולנוח עד שנעמוד שוב.