התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
ויהי בארבעים שנה, בעשתי-עשר חודש באחד לחודש; דיבר משה, אל-בני ישראל, ככול אשר ציווה יהוה אותו, אליהם. 

gbxfbdf