התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
ואצווה, את-שופטיכם, בעת ההיא, לאמור:  שמוע בין-אחיכם ושפטתם צדק, בין-איש ובין-אחיו ובין גרו. 

פסוק פסוקי