התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק כו

שיתוף
ולא אביתם, לעלות; ותמרו, את-פי יהוה אלוהיכם.