התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק לז

שיתוף
גם-בי התאנף יהוה, בגללכם לאמור:  גם-אתה, לא-תבוא שם.