התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
ואת-העם, צו לאמור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני-עשיו, היושבים בשעיר; וייראו מכם, ונשמרתם מאוד.