התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק כד

שיתוף
קומו סעו, ועברו את-נחל ארנון--ראה נתתי בידך את-סיחון מלך-חשבון האמורי ואת-ארצו, החל רש; והתגר בו, מלחמה.