התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק כה

שיתוף
היום הזה, אחל תת פחדך ויראתך, על-פני העמים, תחת כל-השמיים--אשר ישמעון שמעך, ורגזו וחלו מפניך.