התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק כו

שיתוף
ואשלח מלאכים ממדבר קדמות, אל-סיחון מלך חשבון, דברי שלום, לאמור.