התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק לא

שיתוף
כי אל רחום יהוה אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך; ולא ישכח את-ברית אבותיך, אשר נשבע להם. 

ראשי התיבות בתחילת הפסוק = אריאל