התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק ה

שיתוף
אנוכי עומד בין-יהוה וביניכם, בעת ההיא, להגיד לכם, את-דבר יהוה:  כי יראתם מפני האש, ולא-עליתם בהר לאמור. 

פסוק לזכר דודי נחום (נוניק) גרדשטיין