התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ה -

פסוק ו

שיתוף
* אנוכי יהוה אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצריים מבית עבדים:  לא-יהיה לך אלוהים אחרים, על-פניי. 

ה' הוא האלוהים הבלעדי, הוא ורק הוא האלוהים שלי. הוא שחרר אותי מעבדות. הוא אחד ויחיד ואין שני לו!