התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ו -

פסוק יב

שיתוף
הישמר לך, פן-תשכח את-יהוה, אשר הוציאך מארץ מצריים, מבית עבדים. 

בל תשכך את ה' הגדול אשר הוציא אותנו מארץ מצרים בעשר מכות ברעה ביד חזקה ובזרוע נטויה