התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ז -

פסוק ז

שיתוף
לא מרובכם מכל-העמים, חשק יהוה בכם--ויבחר בכם:  כי-אתם המעט, מכל-העמים. 

כי אני מזדהה עם מגדעון השופט