התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק י -

פסוק כ

שיתוף
את-יהוה אלוהיך תירא, אותו תעבוד; ובו תדבק, ובשמו תישבע. 

האות הראשונה והאחרונה בשמי,זהה לאות הראשונה והאחרונה בפסוק הזה.
מבצע מעניין.רק שבתעודה שמקבלים .משום מה לא מופיע הפסוק הנבחר....טעון תיקון לדעתי הצנועה .