התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק יא -

פסוק י

שיתוף
כי הארץ, אשר אתה בא-שמה לרשתה--לא כארץ מצריים היא, אשר יצאתם משם:  אשר תזרע את-זרעך, והשקית ברגלך כגן הירק. 

גם היום הרבה אנשים מצפים שהכל ילך בקלות בארצנו. כמו במצרים דאז שנדרש בסך הכל מאדם לנתב את המים לחלקתו עם הרגל והנילוס כבר יעשה את השאר.אז מצרים .היום ארהב שהרבה ישראלים מהגרים אליה והרבה שמנסים להשוות בין הארצות ומשחירים פני ארצנו מפני שפה צריך לעבוד קשה. לגור בארץ אשר עיני ה אלוהיך בה זו זכות ולא נטל ועלינו לעבוד קשה כדי להרויח את השפע האלוהי