התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק א -

פסוק יז

שיתוף
ואתנה ליבי לדעת חכמה, ודעת הוללות ושכלות:  ידעתי, שגם-זה הוא רעיון רוח. 

אין דרך בלי לב ואין חכם כבעל נסיון. ובסוף הכל נבחן בתפישה.