התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
קוהלת - פרק ג -

פסוק כ

שיתוף
הכול הולך, אל-מקום אחד; הכול היה מן-העפר, והכול שב אל-העפר. 

אם זה סופנו אז עלינו לנצל היטב את שהותנו בעולם.